25. november 2011

Ny professor kigger gennem et vindue til fortiden

DNA. Molekylærbiolog og DNA-forsker Tom Gilbert, 34, holder tiltrædelsesforelæsning over emnet 'Genomet - et vindue til fortiden' torsdag d. 1. 12. 2011 i forbindelse med sin udnævnelse til professor i palaeogenomics ved Center for GeoGenetik på Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.

Tom Gilbert har tidligere gjort sig internationalt bemærket med bl.a. genetisk forskning i AIDS og i nogle af fortidens nu uddøde dyr. I øjeblikket arbejder han på så forskellige ting som en genetisk kortlægning af den uhelbredelige sygdom Hepatitis C's vej gennem historien og en genetisk kortlægning af majsplantens 8.000 år lange rejse fra den vilde natur til moderne kulturplante.

"I det seneste årti har verden oplevet en kraftig stigning i molekylærbiologiske teknikker, herunder evnen til hurtigt at sekventere DNA.

 

Meget af den nye forskning fokuserer på "nu" og "hvordan", eksempelvis sekvensering af genomer fra personer med særlige genetisk forbundne sygdomme i et forsøg på at forstå årsagen til sygdommene, og hvordan de kan behandles. Men vi har også set en stigende interesse for at bruge DNA-forskningen til at forstå fortiden", siger Tom Gilbert og fortsætter:


Et vindue til fortiden

"Med vores moderne teknikker til at sekventere DNA er vi nu i stand til at bruge genetikken som et vindue til fortiden. Vi kan nu give et meget mere præcist billede af levende og endda uddøde organismers evolutionære udvikling, lige fra AIDS til majs; hvordan og hvornår de opstod, hvordan de blev spredt, og hvordan de tilpassede sig ændringer i miljøet".

Som resultat heraf er forskningen i en række andre discipliner, herunder biologi, antropologi og endda arkæologi, gået ind i en genomisk æra, hvor man på tværs af fagdisciplinerne studerer livet på genom-niveauet i et forsøg på at forstå forti-den på ny.


Kæmpeblæksprutten

I tiltrædelsesforelæsningen vil Tom Gilbert indledningsvis give en kort historisk gennemgang af genom-forskningens historie, herunder fremhæve dens største resultater og diskutere dens begrænsninger.

Efter introduktionen vil Tom give eksempler på sin og sine kollegaers forskning, hvordan de ved hjælp af moderne og gammelt (fossilt) DNA har givet verden indsigt i så forskellige ting som eksempelvis den moderne euroasiers oprindelse, opskriften på en spækhugger og kæmpeblækspruttens hemmelighed.

Til slut vil Tom Gilbert komme ind på igangværende forskningsprojekter, der bl.a. tager sigte på at undersøge spørgsmål som fugles evolutionære oprindelse og spredning, de genomiske ændringer, der lå til grund for domesticering af majs, og om der var noget særligt ved det patogen (den sygdomsfremkaldende faktor), som lå til grund for den store irske kartoffelhungersnød.

In English