16. september 2010

Oplev ringmærkning af fugle

Søndag den 3. oktober afholdes den årlige ringmærkningsdag, hvor alle interesserede kan komme og opleve en fugl blive ringmærket. Arrangementet finder sted seks forskellige steder i landet og arrangeres af frivillige ringmærkere i samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum i København. 

 

Ringmærkning er fortsat den vigtigste kilde til viden om fuglenes trækruter. Hvert eneste genfund af en ringmærket fugl giver værdifuld viden om de enkelte arters trækruter, vinterkvarter, yngleområder og levealder. Den viden er særdeles vigtig for fugleforskningen og i arbejdet med forvaltningen af de danske fugle.

"Som forsker, der anvender ringmærkning til studiet af fuglenes trækruter, er man i den specielle situation, at man er meget afhængig af hjælp fra frivillige. Vi har således et godt samarbejde med frivillige ringmærkere rundt om i landet, som udfører næsten al ringmærkning. Desuden medvirker den almindelige befolkning, når en tilfældig person eksempelvis finder en død ringmærket fugl og efterfølgende sender ringen ind til os, så vi får værdifulde data om fuglens færden. Ringmærkningsdagen er derfor utrolig vigtig for os, fordi vi på denne dag kan bygge bro mellem forskerne og den naturinteresserede del af befolkningen", forklarer Jesper Johannes Madsen, biolog og forskningsassistent på Ringmærkningscentralen, der hører under Statens Naturhistoriske Museum. 

På ringmærkningsdagen vil frivillige ringmærkere demonstrere, hvordan man fanger vildtlevende fugle, hvordan man bestemmer deres art, køn og alder, samt hvordan fuglene ringmærkes, måles og vejes, før de igen slippes fri.

I Danmark ringmærkes der hvert år mellem 80.000-100.000 fugle, mens det på europæisk plan er tæt på fire millioner fugle, hvoraf en pæn del trækker gennem Danmark. Der findes således tusindvis af ringmærkede fugle i Danmark, og derfor har den naturinteresserede, som er opmærksomme på muligheden for at finde en metalring på en død fugl, en rimelig chance for at finde en ring og dermed aktivt bidrage til udbygning af forskernes viden om fuglelivet i Danmark.

Fakta om ringmærkning:

 

Regler for ringmærkning:

Ringmærkningen af vildtlevende fugle i Danmark hører under "Lov om jagt og vildtforvaltning". Der er strikse regler og en nøje kontrol forbundet med mærkningen. Mærkning af fugle og andet vildt kan kun ske efter dispensation fra Skov- og Naturstyrelsen.

Derfor bliver fugle ringmærket:

 • For at tilvejebringe viden om fuglenes bevægelsesmønstre og stedtrofasthed.
 • For at kortlægge trækruter mellem yngleområder og overvintringsområder.
 • For at følge fuglenes ynglesucces eller mangel på samme.
 • For at skaffe viden om fugles valg af levested, størrelsen af deres territorier og sociale struktur.
 • For at følge variationen i de enkelte fuglearters udbredelsesområder.
 • For at beskrive fuglenes anatomi, fældningsmønstre og geografiske variation.
 • For at kunne forebygge at bestande kommer i krise og ender med at forsvinde.
 • For at skaffe viden om, hvor gamle fugle bliver, og hvad de dør af.
 • For at kunne formidle ny viden fra fuglenes verden.
 • Fordi ringmærkning er en billig og skånsom metode at skaffe oplysninger på til brug ved videnskabelige undersøgelser og forvaltning af fuglene i Danmark.

For supplerende information, kontakt:

Jesper Johannes Madsen, biolog og forskningsassistent hos Ringmærkningscentralen, der hører under Statens Naturhistoriske Museum i København.

Tlf. direkte 35 32 10 97, mobil 28 26 78 67, e-mail jjmadsen@zmuc.ku.dk
Henning Ettrup, formand for Danmarks Ringmærkerforening
Tlf. mobil 23 40 94 06, e-mail heettrup@post6.tele.dk

Information om ringmærkningsdagen:

Arrangør: Statens Naturhistoriske Museum i København i samarbejde med frivillige ringmærkere.

Dato: 3. oktober 2010.
Sted: Seks forskellige steder i landet. Se nedenfor.
Tidspunkt: Se under de enkelte steder.
Tilmeldingsfrist: Ingen.
Pris: Gratis.
Bemærk: Arrangementerne aflyses, hvis det regner eller blæser kraftig, da det vil skade fuglene.

Der vil være mulighed for at se ringmærkning følgende steder:

Jylland:

 • Århus kommune: Brabrand Sø,
 • Århus Lemvig kommune: Bøvlingbjerg Jollehavn, Indfjorden
 • Ringkøbing-Skjern kommune: Lyngvig Fyr,
 • Hvide Sande Varde Kommune: Blåvands Huk, Varde

Sjælland:

 • Slagelse kommune: Boeslunde, Korsør
 • Gribskov kommune: Gilbjerg Hoved, Gilleleje

Detaljerede oplysninger om stederne:

Århus kommune: Brabrand Sø
Naturcenter Sølyst, Louisevej 100, 8220 Brabrand.
Kørselsvejledning: Fra Silkeborgvej i Gellerup (vej nr. 15), drejes fra (mod syd) ad Louisevej. Lidt efter viadukten ligger naturcenteret.
Tidspunkt: 8.00 - 14.00, der er aktivitet hele dagen
Ringmærker Bjarne Golles Tlf. 29 20 81 05

Lemvig kommune, Bøvlingbjerg Jollehavn
Bøvling Fjordvej 44, 7650 Bøvlingbjerg. Ved Indfjorden mellem Lemvig og Vemb.
Tidspunkt: 8.00 - 13.00
Der vil løbende være rundvisning og demonstration af ringmærkning.
Ringmærker Peder Flansmose Tlf. 21 64 19 92

Ringkøbing-Skjern kommune, Lyngvig Fyr

Holmsland Klitvej 109, Nr. Lyngvig, 6960 Hvide Sande
Tidspunkt: 8.00 - 13.00
Der vil løbende være rundvisning og demonstration af ringmærkning.
Ringmærkerne Ole Amstrup & Erik Enevoldsen OA: tlf. 20 46 83 36

Varde kommune, Blåvands Huk
Blåvand Fuglestation, Fyrvej 81, 6857 Blåvand.
Sidste hus på venstre hånd umiddelbart inden Blåvand Fyr.
Tidspunkt: 10.00 - 14.00
Der vil løbende være rundvisning og demonstration af ringmærkning.
Ringmærkerne Henrik Brandt, Michael Johansen og Bent Jacobsen
BJ: tlf. 24 41 52 30

Slagelse kommune, Boeslunde
Landejendommen, Neble Lyngvej 25, 4242 Boeslunde.
I Boeslunde (vej 265) køres mod nord ad Neblevej, efter 1,4 km kommer Neble Lyngvej på højre side. Der er parkeringsmuligheder på gården.
Tidspunkt: 8.00 - 13.00 ´
Der vil løbende være rundvisning og demonstration af ringmærkning på gården.
Ringmærker Søren Klarskov Pedersen, tlf. 58 14 00 16, 24 83 10 07

Gribskov kommune, Gilleleje
Gilbjerg Hoved, Gilbjerg Fuglestation ved Naturgården, Gilleleje Feriecenter, Tinkerup Strandvej 8A, 3250 Gilleleje.
Naturgården, en stor hvid bygning, ligger i feriebyens østlige udkant - umiddelbart vest for Gilbjerg Hoved.
Tidspunkt: 8.00 - 13.00 Der vil være guidede ture i løbet af formiddagen med start fra fuglestationen.
Gilbjerg Fuglestation ved bl.a. ringmærker Morten Rasmussen Tlf. 40 37 67 42