28. juni 2010

Finhvalen udstilles i Vejle

I disse uger ligger den strandede finhval fra Vejle pakket ned i elefantgødning i store containere et sted på Sjælland. Men når skelettet er renset og undersøgt, og knoglerne sat sammen igen i løbet af efteråret, kommer hvalen til Vejle. 

Det blev besluttet på et møde mandag, hvor repræsentanter fra Vejle Kommune og Statens Naturhistoriske Museum mødtes i Økolariet i Vejle for at diskutere finhvalens fremtid.
Resultatet af mødet blev, at skelettet af hvalen kommer til Vejle og udstilles på Vejle Kunstmuseum i et samarbejde mellem Statens Naturhistorisk Museum, Kunstmuseet og Økolariet. 

Det bliver formentligt fra årsskiftet og nogle måneder frem. Derefter skal skelettet, der nu har fået det officielle registreringsnummer MCE 1597, tilbage til København og udstilles på Statens Naturhistoriske Museum.

Men både direktøren for Statens Naturhistoriske Museum, Morten Meldgaard, og borgmesteren i Vejle, Arne Sigtenbjerggaard, er enige om, at mulighederne skal undersøges for at finhvalens skelet permanent kan opleves i Vejle.

- Statens Naturhistoriske Museum vil med glæde langtidsudlåne hvalen til Vejle Kommune og stille den til rådighed i en mere permanent udstilling ved Vejle Fjord, siger Morten Meldgaard.

- Vi glæder os selvfølgelig utrolig meget til at få mulighed for at udstille finhvalen i Vejle, både på kort og langt sigt, fortæller borgmester Arne Sigtenbjerggaard.

- Der var jo en fantastisk masse mennesker, der fulgte hvalen i en hel uge fra den lå ude i fjorden og til den blev trukket op på land og skeletteret. Vi har også i kommunen fået utrolig mange henvendelser om hvalen. Vi glæder os derfor til at vise skelettet frem og formidle resultaterne af de mange undersøgelser, der er lavet af hvalen, siger Arne Sigtenbjerggaard.

Finansiering

Borgmesteren glæder sig også over, at der er enighed om, at finhvalen skal kunne ses i Vejle.

- Vedrørende den mere permanente løsning skal det undersøges, om udstillingen for eksempel kan passes ind i det nye byggeri, der er planlagt på Lystbådehavnen, så hvalen kan komme tilbage til fjorden.

Men borgmesteren understreger også, at der ikke skal afsættes penge på anlægsbudgettet til hvalen.
- Nu skal vi ud at finde eksterne, der finder det interessant at finansiere et blivende sted til finhvalen, siger Arne Sigtenbjerggaard.  Og vi har allerede fået de første henvendelser.