21. juni 2010

Pressemeddelelse - Statens Naturhistoriske Museum hjælper Vejle med hvalen

Statens Naturhistoriske Museum hjælper Vejle med hvalen

Den strandede finhval fra Vejle Fjord bliver i Vejle i nogle dage endnu inden den køres til København for at blive undersøgt nærmere på Statens Naturhistoriske Museum i København.

Statens Naturhistoriske Museum rummer en af verdens største hvalsamlinger og har som forskningsinstitution også de folk og den ekspertise, der skal til for at klare undersøgelsen af det store dyr.

"Som nationalt museum for naturhistorien er det en af vores opgaver at stille ekspertise til rådighed, når behovet opstår ude i landet. Det gælder også i den konkrete sag, hvor vi gerne vil hjælpe Vejle Kommune. Men samtidig skal vi sikre, at vi får taget de prøver som er nødvendige af hensyn til forskningen" udtaler Morten Meldgaard, direktør for Statens Naturhistoriske Museum.

Første skridt er at få kød og spæk skåret fri, samt at få de vitale organer ud, så de kan undersøges nærmere. Dette arbejde kommer til at foregå i Vejle, men skal ske på en forsvarlig måde i forhold til miljø og forskning. Selve masserationen, hvor skelettet gøres rent for kødrester skal imidlertid foregå i København, hvor man har de nødvendige faciliteter.

"Der er et stort ønske fra Vejle om at formidle viden om hvalen på en eller anden måde, og det vil vi imødekomme. Hvaler er nogle fantastiske dyr, og interessen for dem er stor i hele landet", udtaler formidlingschef Hanne Strager fra Statens Naturhistoriske Museum.