10. maj 2010

Pressemeddelelse - Millionbevilling

Millionbevilling til Statens Naturhistoriske Museum

Takket være en bevilling på 4,5 mio. kr. fra Kulturministeriets UMTS-pulje har Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, fået et stort rygstød i arbejdet med at gøre den naturhistoriske kulturarv bredt tilgængelig.

Med sine mere end 12 mio. konserverede planter, dyr, fossiler m.m. ligger Statens Naturhistoriske Museum i superligaen blandt verdens naturhistoriske museer, når det handler om størrelsen af samlinger. Blandt de mange millioner genstande er der en lille eksklusiv del på 60.000 eksemplarer, som er af særlig stor videnskabelig værdi. Det er de såkaldte type-eksemplarer, som danner basis for de oprindelige beskrivelser af arterne og som udgør den ultimative kvalitetssikring for alle arts-bestemmelser.

"Med denne bevilling har museet taget et vigtigt skridt på vejen mod realiseringen af et nyt naturhistorisk museum. Takket være UMTS-midlerne får vi nu mulighed for at gøre vigtige dele af samlingerne tilgængelige for både forskere og den brede befolkning" udtaler Morten Meldgaard, direktør for Statens Naturhistoriske Museum.

Bevillingen skal bl.a. bruges til at gøre oplysninger om og billeder af en stor del af typesamlingen tilgængelig for alle - Verden over - på museets hjemmeside og via den internationale organisation Global BioDiversity Information Facility, som museet er vært for. Det forventes at bevillingen vil række til digitalisering af mellem 25.000 og 30.000 type-eksemplarer.