23. november 2010

Ny bog om den berømte danske naturforsker P.W. Lund

P.W. Lund og knokkelhulerne i Lagoa Santa af Birgitte Holten og Michael Sterll indsætter Lunds liv og arbejde i et historisk og videnskabeligt perspektiv, ligesom bogen kaster nyt lys over den ofte gentagne myte, at det var en konflikt mellem hans videnskabelige opdagelser og hans religiøse overbevisning, som fik Lund til at indstille sit videnskabelige arbejde. Sådan som det fremgår af Henrik Stangerups romanbiografi Vejen til Lagoa Santa. 

Peter Wilhelm Lund var ikke en tragisk romanfigur, men en af de mest betydelige danske naturforskere i det 19. århundrede. I 1832 rejste han til Brasilien, 31 år gammel, og vendte aldrig tilbage til Danmark. I ti år udforskede han kalkstenshuler omkring Lagoa Santa, og hans mange fund og opdagelser førte til helt nye forklaringer på Jordens, floraens, faunaens og menneskets opståen og udvikling. Dermed kom han til at bidrage til den senere accept af Charles Darwins evolutionsteori.

P. W. Lunds opdagelser revolutionerede ikke verden, men tjener den dag i dag som ballast og ansporing for de forskere, der stadig arbejder i de huler, han opdagede. Hans videnskabelige metode var med sin insisteren på empirisk fundament og en kompromisløs og systematisk registrering en nyskabelse i tiden, og den muliggjorde hans afdækning af en forhistorie, der langt overgik hans kollegaers forestillinger.

I forbindelse med bogens udgivelse vil udvalgte genstande fra P.W. Lunds samling blive udstillet på Zoologisk Museum i København.

P.W. Lund og knokkelhulerne i Lagoa Santa er udgivet med støtte fra Undervisningsministeriet og P.W. Lund Komitéen I São Paulo og præsenteres den 25. november 2010 kl. 11.00 ved en reception på Zoologisk Museum.

Bogen kan bestilles hos http://saxo.dk