16. november 2010

Den gamle finhval fra Vejle

Finhvalen fra Vejle er måske den ældste finhval i verden, der er blevet videnskabeligt undersøgt

Det kom bag på mange, da Statens Naturhistoriske Museum slog fast, at finhvalen, der strandede og døde i Vejle Fjord i sommers, var over 100 år, måske endda så gammel som 140 år, og altså hverken 4 år eller 15-20 år som først antaget.

 øje fra finhval

Aldersbestemmelse

I samarbejde med professor Steen H. Hansen fra Det Farmaceutiske Fakultet på Københavns Universitet har biologistuderende Nynne Nielsen som et led i sine specialestudier ved Statens Naturhistoriske Museum undersøgt den vejlensiske finhvalens øje for at vurdere hvalens alder.

"Mit speciale går bl.a. ud på at aldersbestemme finhvaler ved hjælp af aminosyren aspartat i linsekernen på øjnene. Denne metode har været kendt siden 1970´erne og er bl.a. blevet brugt inden for retsmedicin til aldersbestemmelse af mennesker, men også dyr, såsom hvaler og andre havpattedyr, som er vanskelige at aldersbestemme ved hjælp af de traditionelle metoder, kan aldersbestemmes med denne metode", siger Nynne Nielsen.

Da finhvalen strandede i Vejle, var det derfor oplagt at undersøge dyrets øje ved hjælp af aminosyre-metode, og det var i den forbindelse, at man nåede frem til, at hvalen måtte være over 100 år. Den præcise fødselsdag forbliver dog ukendt, og aminosyre-metoden, som Nynne Nielsen anvendte, er også forbundet med en vis usikkerhed.

Fortsat usikkerhed

"Ved denne type undersøgelser vil der altid være en vis usikkerhed med hensyn til den præcise alder, og derfor kan jeg heller ikke sige, om finhvalen har været præcis 130 eller 140 år, men at hvalen blev meget gammel, det er stensikkert", siger Nynne Nielsen og fortsætter:

"Et andet og vigtigt forbehold er, hvorvidt finhvalen havde en bestemt form for grå stær. Hvis det er tilfældet, hvilket først nu skal undersøges af en øjenlæge på Rigshospitalet, kan det betyde, at vi med aminosyre-metoden har overestimeret finhvalens alder. I så fald må vi nedgradere finhvalens alder til et sted mellem 65 og 100 år".

Store gamle dyr

Men hvis det holder stik, at finhvalen fra Vejle virkelig var omkring 140 år, vil finhvalen være den ældste finhval i verden, der nogen sinde er blevet videnskabeligt undersøgt.  Den hidtil ældste finhval, videnskaben kender til, blev 116 år. Det betyder dog ikke nødvendigvis, at det sker sjældent, at finhvaler bliver langt over hundrede år. For selvom forskerne i dag ikke ved ret meget om, hvor gamle hvaler kan blive, er der ét forhold, der næsten altid går igen, ligegyldigt hvilket dyr man kigger på: Jo større et dyr er, des længere lever det. Og sådan er det også med hvaler.

Hvalskelettet udstilles i Vejle

I øjeblikket er finhvalen pakket ned i elefantgødning i store containere, men når skelettet er renset og undersøgt, og knoglerne er sat sammen igen, vil hvalskelettet blive udstillet i Vejle.  Det bliver formentligt fra årsskiftet og nogle måneder frem. Derefter skal skelettet, der nu har fået det officielle registreringsnummer MCE 1597, tilbage til København og udstilles på Statens Naturhistoriske Museum.