27. maj 2009

Meteoritten fra Lolland hedder Maribo

Nu har meteoritten, der faldt ned på Lolland 17. januar i år, fået navn. Den hedder Maribo.

Meteoritter får altid navn efter det sted de er faldet, og da denne meteorit blev fundet et par km SV for Maribo, fik den navnet Maribo.

Meteoritten er samtidig blevet registreret i en international database over anerkendte meteoritter. Når det først sker nu, skyldes det, at der skal laves en række undersøgelser af fundet før den anerkendes som meteorit.

Først og fremmest skal man selvfølgelig kunne dokumentere at der rent faktisk er tale om en meteorit, og man skal bestemme hvilken type meteorit der er tale om. Man skal også levere en beskrivelse af meteorittens tilstand, mineralsammensætning og kemiske sammensætning.

Derudover skal man aflevere en del af den til et museum, hvorfra forskere fra hele verdenen kan låne materiale til videnskabelige undersøgelser.

Maribo meteoritten viste sig at være en såkaldt kulkondrit af type CM. CM kulkondritter er både sjældne og videnskabeligt set særdeles interessante, da de bl.a. indeholder en lang række organiske stoffer såsom aminosyrer fra solsystemets oprindelse.

Sidste gang der faldt en meteorit af denne type var i Japan i 1986. De indeholder også noget af det ældste materiale fra solsystemets oprindelse. De ældste partikler i den nye meteorit er 4567,2 millioner år gamle - eller ca. 30 millioner år ældre end Jorden.

I Danmark bliver alle nyfundne meteoritter erklæret Danekræ og skal afleveres til staten.

Maribo meteoritten opbevares derfor i den danske meteoritsamling på Geologisk Museum i København. Der er allerede stor interesse fra hele verden for at få lov til at studere meteoritten. Der er derfor god grund til at tro at nogle af de oplysninger om vores solsystems oprindelse, som meteoritten har gemt på i 4,5 milliarder år, snart kommer frem i lyset.