04. april 2009

Doktor i Livets Træ

 Gitte Petersen   For nylig viste en undersøgelse at der er kommet flere kvinder i professorjob på Københavns Universitet.
En af dem er Gitte Petersen fra Statens Naturhistoriske Museum, og hun føjede endnu en milepæl til sin akademiske karriere da hun fredag den 3. april 2009 forsvarede sin doktorafhandling Taxonomy, Molecules, and the Tree of Life
 

Gitte Petersen forsker i planters stamtræer, og med afhandlingen kan hun se tilbage på en række vigtige og vægtige videnskabelige resultater. Hendes arbejde indgår i den gigantiske indsats der skal kortlægge hele livets træ - dvs. kortlægningen af hvordan alle levende organismer er beslægtet med hinanden. Blandt resultaterne har Gitte Petersen kortlagt stamtræerne for slægterne byg og krokus, samt stamtræet for alle de énkimbladede planter (græsser, liljer, orkidéer m.fl.).

Som en del af dette arbejde har hun påvist oprindelsen af dyrket hvede. Når vi i dag kan spise hvidt brød og pasta, så skyldes det i første omgang en krydsning mellem to vilde græsarter for 500.000 år siden. Ved denne krydsning opstod en ny art, Triticum turgidum, som bl.a. omfatter emmer og durum-hvede. Denne art indgik for bare ca. 8.000 år siden i en ny krydsning med endnu en vild græsart, Aegilops tauschii, og dermed opstod den almindeligt dyrkede hvede.

Gitte Petersen afsluttede sin uddannelse på Landbohøjskolen (i dag en del af Københavns Universitet) i 1990. Siden 1991 har hun forsket og arbejdet på Københavns Universitet, først på Biologisk Institut og siden 2005 som professor på Statens Naturvidenskabelige Museum.

Forsvaret fandt sted fredag den 3. april 2009, kl. 13.00 i Anneksauditorium A, Studiestræde 6, o.g.

 

Henvendelse:

Professor Gitte Petersen
Telefon: 3532 2194
E-mail: gittep@snm.ku.dk