10. november 2009

PRESSEMEDDELELSE

Et bæredygtigt museum med ægte genstande, og hvor man kan røre tingene, er blandt hundredvis af skolelevers ønsker til Danmarks nye nationale naturhistoriske museum i hjertet af København. I dag kårede Statens Naturhistoriske Museum de bedste forslag i en stor idékonkurrence for alle landets skoler.

Danmark skal have et nyt naturhistorisk museum. Men hvordan skal det se ud - og hvad forbinder børn og unge med et naturhistorisk museum? Det har hundredvis af skoleelever fra hele landet givet deres bud på, og i dag blev alle vinderforslagene kåret på Statens Naturhistoriske Museum."Vi er imponeret over de mange flotte forslag, som eleverne har lagt et stort arbejde i. Forslagene er utrolig sprudlende og inspirerende og består af alt fra collager over essays til mindre museumsmodeller. Når vi skal til at tilrettelægge det nye museum, er børnene en vigtig målgruppe, og derfor er deres input af stor betydning. De gennemgående træk er, at børnene gerne vil kunne røre ved genstandene, de vil have de ægte genstande frem, og så skal museet være bæredygtigt," siger museumsdirektør for Statens Naturhistoriske Museum Morten Meldgaard. 

Danmarks nye, nationale museum skal være et moderne kraftcenter for forskning og formidling af naturvidenskaben og skal inspirere og formidle viden til fremtidens skolelever. De mere end 240 forslag, som Statens Naturhistoriske Museum har modtaget fra skoleklasser i hele landet, er derfor et vigtigt skridt i det videre arbejde mod ét nyt samlet naturhistorisk museum i verdensklasse.

"Det nye naturhistoriske museum skal formidle naturvidenskaben til skoleelever i fremtiden, og derfor har det været afgørende at rådføre os hos landets skoleelever. Det nye museum kommer til at ligge i hjertet af København, men vil blive et nationalt museum, derfor er vi meget glade for, at elever fra hele landet har hjulpet os med at komme med kreative forslag til, hvordan vi i fremtiden kan formidle naturvidenskab," siger Morten Meldgaard.

Alle vindere af førstepræmierne modtager 3.000 kr. til klassekassen og alle vindere af andenpræmierne modtager 1.500 kr. til klassekassen. Der er i alt uddelt præmier for 33.000 kr. Alle de præmierede forslag vil være udstillet på Statens Naturhistoriske Museum indtil den 18. december 2009. Besøg http://www.nytnaturhistorisk.dk/, og læs mere om skolekonkurrencen samt de mange vinderforslag.

I sidste uge kårede Statens Naturhistoriske Museum vinderen af den store, åbne idékonkurrence, og her vandt den danske arkitekt Claus Harboesgaard Pryds. De ti vindende forslag fra den åbne idékonkurrence samt skolelevernes forslag, som blev kåret i dag, vil blive taget med i det videre arbejde mod ét nyt samlet naturhistorisk museum i verdensklasse.

Yderligere oplysninger fås hos:

Sekretariatsleder Rikke Mørch på tlf. 3532 2308, mobil 3050 6621 eller rikkesm@snm.ku.dk

Fakta:

Vindere af skolekonkurrencen:

Kategori: 0 - 3 klasse

 1. Præmie:    2.C. Risbjergskole, Hvidovre
     2. kl. Hillerød Lilleskole, Hillerød
     
 2. Præmie:    3. kl. Køge Private Realskole, Køge
     3. kl. Hillerød Lilleskole, Hillerød

 

 

 

Kategori: 4 - 6 klasse

 1. Præmie:    4. - 5. Gråsten Friskole, Gråsten
     5. - 6. Horbelev Friskole, Horbelev
     6. A. Kragsbjergskolen, Odense M.
     
 2. Præmie:    Bjedstrup Skole, Skanderborg
     5. O. Øster Farimagsgade Skole, København Ø.
     6. kl. Bjørns Internationale Skole, København Ø.

 

Kategori: 7. - 10. Klasse

 1. Præmie:    8. A. Trørød Skole, Vedbæk
     Krogsgårdsskolen, Odense N.
     
 2. Præmie:    8. A. Køge Private Realskole, Køge
     8. kl. Hestkær Friskole, Grindsted
     7. kl. Lemvig Kristne Friskole, Lemvig

 

Vejen mod et nyt museum

For at komme bedst muligt fra start og sikre, at så mange gode idéer som overhovedet muligt kommer på banen, er museumsprojektet inddelt i flere faser. Den første fase er visionsfasen, hvor hele processen omkring nybyggeriet startes op med den åbne idékonkurrence, der er afsluttet nu. Formålet med idékonkurrencen har været at få skabt et godt udgangspunkt - et idékatalog - for det videre arbejde. Samtidig har museet indledt en seriøs og bred debat med interessenter i det nye museum, og sammen med idékataloget vil det munde ud i beslutninger om, hvordan man bedst kommer videre med den detaljerede planlægning og opbygning af det nye museum. Københavns Universitet og Staten har allerede skudt knap 400 millioner kroner ind i museumsprojektet. Derudover er det hensigten, at økonomien bag et nyt museum primært skal komme fra fondsmidler, også her vil idékataloget spille en afgørende rolle. Går alt som planlagt, vil man i efteråret 2010 kunne udskrive en egentlig projektkonkurrence for et nyt samlet Statens Naturhistoriske Museum.

Baggrund

I 2004 blev det besluttet at samle de fire gamle museer: Zoologisk Museum, Botanisk Museum, Geologiske Museum og Botanisk Have til Statens Naturhistoriske Museum under Københavns Universitet. Dermed blev 12 millioner fossiler, mineraler, dyr og planter indsamlet gennem 400 år samlet i ét museum - på papiret.

Denne store nationale arv skal nu fysisk forenes i de smukke gamle bygninger omkring Botanisk Have. Men de eksisterende bygninger kan ikke rumme alle funktioner, ligesom de heller ikke er bygget efter et moderne publikums ønsker og forventninger. Derfor skal der tænkes nyt både inden for rammerne af de eksisterende bygninger, men også i form af nybyggeri.

 

Hvorfor ét samlet museum?

Naturhistorien og naturvidenskaben er menneskets indgang til en forståelse og beskrivelse af både sig selv og den omgivende verden.

Med udgangspunkt i Botanisk Haves kvaliteter og centrale beliggenhed samt i museets helt særlige samlinger skal der skabes et museum, som er enestående i verden. Et naturhistorisk museum, der sammen med Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet markerer sig som et af Danmarks tre hovedmuseer, og som anerkendes internationalt for sin stærke faglighed, sine store samlinger og sin nyskabende formidling. 

Naturhistorien og naturvidenskaben er med andre ord en central og evig aktuel disciplin, som bør være en del af den almene dannelse. Derfor fortjener naturhistorien også de rette fysiske rammer, der kan understøtte dens position i samfundet og yde naturhistoriens hav af rigdomme retfærdighed.

Fakta om skolekonkurrencen

Konkurrencen blev udskrevet den 10. august med afleveringsfrist den 25. september 2009. Det var muligt at indsende forslag til to spor: Hhv. et rumligt spor, der handlede om udformningen af fremtidens naturhistoriske museum, og et oplevelses spor, der handlede om en nat på museet eller den gode museumsoplevelse. Dommerkomiteen bestod af museumsdirektør Morten Meldgaard, formidlingschef Hanne Strager, leder af skoletjenesten Pernille Hjort og sekretariatsleder Rikke Sanderhoff Mørch, alle fra Statens Naturhistoriske Museum.