5. november 2009

PRESSEMEDDELELSE

Ung, dansk arkitekt vinder idékonkurrence om et nyt Statens Naturhistoriske Museum

Danmark er godt på vej mod et nyt naturhistorisk museum. Den unge danske arkitekt Claus Harboesgaard Pryds har vundet den store visionskonkurrence, der indgår i planerne for et helt nyt, nationalt naturhistorisk museum i Danmark. Konkurrencen modtog 120 danske og internationale forslag, hvor de ti bedste i dag blev præmieret for et samlet beløb på næsten én million kr.

Hvordan skabes et museum, der skal være et moderne kraftcenter for forskning og formidling af naturvidenskaben, med en af verdens ældste botaniske haver som en integreret del af projektet og alt sammen i hjertet af København? Det er den vanskelige opgave, mere end hundrede arkitekter, kunstnere, tværfaglige teams og studerende fra arkitektskolerne de seneste måneder har forsøgt at give deres løsningsforslag til.

Af de 120 projektforslag fra ind- og udland indgår de ti bedste med Claus Harboesgaard Pryds' forslag i spidsen i det idékatalog, der skal bruges i det videre arbejde med museumsprojektet. Claus Harboesgaard Pryds modtager førstepræmien på 300.000 kr. for hans gennemtænkte idé om en ny udstillingsbygning gravet ned i to etager, hvor dommerkomiteen desuden mener, at projektet "løfter bæredygtighedsbegrebet op på et højere niveau":

"Vi har i dag præmieret nogle helt fantastiske visionsprojekter, der på hver deres måde giver os en række konstruktive bud på, hvordan vi kan bygge et nyt naturhistorisk museum i og omkring Botanisk Have. Med de flotte resultater fra den åbne idékonkurrence har vi det bedst tænkelige udgangspunkt for de næste vigtige skridt mod et nyt museum, og jeg er personligt taknemmelig for den store interesse, vi har mødt med forslag fra bl.a. Danmark, Australien, Ungarn og Østrig," siger Morten Meldgaard, direktør for Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.

Med dagens offentliggørelse er et nyt museum et skridt tættere på målet, hvilket glæder rektor Ralf Hemmingsen fra Københavns Universitet:

"Vi ved nu med sikkerhed, at det kan lade sig gøre at bygge et moderne museum af international klasse i hjertet af København. Det vil give os enestående muligheder for både forskning og formidling af naturvidenskaben. Det er vigtigere end nogensinde, at vi mennesker forstår sammenhængen mellem samfundet og naturvidenskaben, og her vil det nye museum fungere som det centrale omdrejningspunkt," siger Ralf Hemmingsen.

Fra Videnskabsministeriet er holdningen også helt klar:

"Det er af afgørende betydning for den danske konkurrencedygtighed, at vi har veluddannede folk på det naturvidenskabelige område. Det får vi kun ved at styrke børn og unges interesse for naturvidenskab og ved at tilbyde vores forskere gode arbejdsvilkår. Begge opgaver vil et nyt museum varetage, samtidig med at det vil være en attraktion for alle Københavns gæster. Med præmieringen af de kreative og spændende visionsprojekter i dag er der skabt et godt grundlag for realiseringen af et nyt museum for naturvidenskab," siger videnskabsminister Helge Sander.

Af de i alt 120 visionsforslag blev ti præmieret. Der blev uddelt to hovedpræmier og otte mindre præmieringer, de såkaldte indkøb.

Andenpladsen på 150.000 kr. gik til arkitekt MAA Nicolai Bo Andersen for et forslag, der dyrker og udbygger de allerede fritliggende bygninger i og omkring Botanisk Have på en helt ny måde.

Se alle ti vindere og uddrag af dommerbetænkningerne i vedhæftede faktamateriale og følg dette link for en lille film om de to hovedvindere: www.nytnaturhistorisk.dk

https://www.nytnaturhistorisk.dk/ kan du hente den samlede dommerbetænkning samt en udførlig beskrivelse af hvert enkelt forslag. 

Fakta:

Vejen mod et nyt museum

For at komme bedst muligt fra start og sikre, at så mange gode ideer som overhovedet muligt kommer på banen, er museumsprojektet inddelt i flere faser. Den første fase er visionsfasen, hvor hele processen omkring nybyggeriet startes op med den åbne idékonkurrence, der er afsluttet nu. Formålet med idékonkurrencen har været at få skabt et godt udgangspunkt - et idékatalog - for det videre arbejde. Samtidig har museet indledt en seriøs og bred debat med interessenter i det nye museum, og sammen med idekataloget vil det munde ud i beslutninger om, hvordan man bedst kommer videre med den detaljerede planlægning og opbygning af det nye museum. Københavns Universitet og Staten har allerede skudt knap 400 millioner kroner ind i museumsprojektet. Derudover er det hensigten, at økonomien bag et nyt museum primært skal komme fra fondsmidler, også her vil idekataloget spille en afgørende rolle. Går alt som planlagt vil man i efteråret 2010 kunne udskrive en egentlig projektkonkurrence for et nyt samlet Statens Naturhistoriske Museum.

Baggrund

I 2004 blev det besluttet at samle de fire gamle museer: Zoologisk Museum, Botanisk Museum, Geologiske Museum og Botanisk Have til Statens Naturhistoriske Museum under Københavns Universitet. Dermed blev 12 millioner fossiler, mineraler, dyr og planter indsamlet gennem 400 år samlet i ét museum - på papiret.

Denne store nationale arv skal nu fysisk forenes i de smukke gamle bygninger omkring Botanisk Have. Men de eksisterende bygninger kan ikke rumme alle funktioner, ligesom de heller ikke er bygget efter et moderne publikums ønsker og forventninger. Derfor skal der tænkes nyt både inden for rammerne af de eksisterende bygninger, men også i form af nybyggeri.

Hvorfor ét samlet museum?

Naturhistorien og naturvidenskaben er menneskets indgang til en forståelse og beskrivelse af både sig selv og den omgivende verden.

Med udgangspunkt i Botanisk Haves kvaliteter og centrale beliggenhed, samt i museets helt særlige samlinger skal der skabes et museum, som er enestående i verden. Et naturhistorisk museum, der sammen med Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet markerer sig som et af Danmarks tre hovedmuseer og som anerkendes internationalt for sin stærke faglighed, sine store samlinger og sin nyskabende formidling. 

Naturhistorien og naturvidenskaben er med andre ord en central og evig aktuel disciplin, som bør være en del af den almene dannelse. Derfor fortjener naturhistorien også de rette fysiske rammer, der kan understøtte dens position i samfundet og yde naturhistoriens hav af rigdomme retfærdighed.

Fakta om konkurrencen

Konkurrencen blev udskrevet den 30. april med afleveringsfrist den 20. august 2009. Det var muligt at indsende forslag til to spor; hhv. et 'A-spor', der handlede om arkitektur og landskab, og et 'B-spor', der handlede om indhold. Dommerkomiteen bestod af repræsentanter fra Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet og Universitets- og Bygningsstyrelsen samt af fem uvildige fagdommere. Akademisk Arkitektforening har været udskriveres rådgiver i hele konkurrenceforløbet.

 

Yderligere oplysninger fås hos:

Sekretariatsleder Rikke Mørch på tlf. 3532 2308, mobil 3050 6621 eller rikkesm@snm.ku.dk