21. november 2008

Bjørnedyr på tur i rummet

- måske engang i fremtiden med landgang på Mars

Mandag aften d. 24. november vil forskningschef på Statens Naturhistoriske Museum, professor Reinhardt Møbjerg Kristensen, sammen med sin tidligere specialestuderende Dennis  Persson,  være at finde ved Museets store Videnskabsgalla Årets 10 store opdagelser. Her vil de fortælle om de usædvanlige, ca. 1 millimeter store, såkaldte bjørnedyr, der faktisk har en stor hjerne, og resultaterne af den tur ud i rummet som nogle bjørnedyr blev sendt ud på for godt et år siden. 

 

Dyrene blev placeret i en lille kapsel, BIOPAN 6, uden på en satellit og sendt i kredsløb om jorden i 12 dage via en russisk raket. I rummet blev bjørnedyrene bl.a. udsat for forskellige grader af kosmisk stråling, og har vist sig at kunne overleve den barske behandling. De efterfølgende undersøgelser af rumforsøgene er nu endeligt afsluttet, og det er der kommet nogle meget spændende resultater ud af. Resultaterne og deres betydning for muligheden af at deltage i fremtidige ubemandede rummissioner vil blive præsenteret ved gallaaftenen. 

   

Dennis Persson har netop forsvaret sin kandidatgrad med speciale om bjørnedyrs ekstreme evne til overlevelse: Extreme survival of tardigrades -New investigations of extreme stress tolerance in tardigrades.

thesis Specialerapporten kan hentes her (er på engelsk 25 mb):