01. oktober 2008

Har du set en pif-ål?

Danmarks sjældneste fisk efterlyses

 

Efterlysning af dyndsmerling

Dyndsmerlingen er langt smukkere end dens navn antyder. Dens gule og sorte farvetegninger gjorde at man tidligere troede at den var giftig, men det er den slet ikke. Den er tværtimod meget sårbar og truet af udryddelse i Danmark. Den lever i dyndede damme og moser, men ses sjældent, da den ligger begravet i mudder det meste af dagen. Om natten og ved tordenvejr bliver den aktiv - og i gamle dage brugte man den som vejrprofet, idet den reagerer på ændringer i barometerstanden og derfor kan forudsige uvejr. På engelsk hedder den ligefrem Weather fish - vejrfisk. I Sønderjylland kaldes den også for pif-ål, da den kan sige en pibende lyd når den fanges. Den bliver op til 35 cm lang 

I forbindelse med atlas-projektet om danske ferskvandsfisk har Zoologisk Museums fiskesektion den seneste måned forsøgt at kortlægge artens udbredelse i Danmark. Eftersøgninger med el-fiskeudstyr, samt diverse ruser og ketsjere på alle tidligere kendte lokaliteter i Sønderjylland resulterede i fangst af kun 2 eksemplarer. Begge fanget af bachelor-studerende Mona Beck i Sølsted Mose nær Tønder. Disse nedslående fangster synes at bekræfte vore dyste anelser - at arten er ekstremt fåtallig i Danmark og at det intensive landbrug levner meget ringe muligheder for en snarlig fremgang. 

Det kan dog ikke udelukkes at der endnu findes enkelte ukendte bestande i Vidåens opland, så vi vil gerne opfordre alle der har set en dyndsmerling til at kontakte os på 35321124 el. 20116643 eller via e-mail: info@fiskeatlas.dk

 

Peter Rask Møller
Fiskekurator