Digitale samlinger – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

SNM > Samlingerne > Digitale samlinger

Digitale samlinger

Statens Naturhistoriske Museum ønsker at gøre samlingerne lettilgængelige for både forskere og almindelige borgere. Dette vil vi gennemføre over en årrække igennem øget digitalisering og lettere tilgængelige webbaserede systemer.

Specify

Vi er i gang med at indføre Specify som fælles standard for forvaltning af naturhistoriske samlinger i Danmark. Statens Naturhistoriske Museum leverer den nødvendige infrastruktur, opstart, og support, og med støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen fra 2015 til 2016 har vi overført data fra tidligere databasesystemer i samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Naturama, Østsjællands Museum, Museum Salling, Museum Mors og Museum Sønderjylland.

Samtidig er vi løbende i gang med at overføre museets egne samlinger til Specify.

Kontakt Nikolaj Scharff for almene forespørgsler: nscharff@snm.ku.dk og Martin Stein for tekniske spørgsmål: martin.stein@snm.ku.dk

Igangværende digitalisering

Digitaliseringen af museets zoologiske typesamlinger blev påbegyndt for få år siden med støtte fra Kulturstyrelsen.

Digitaliseringen af de botaniske typesamlinger blev færdiggjort i 2015 med støtte fra den amerikanske Mellon Foundation, og mere end 21.500 typer af blomsterplanter på museet er nu registreret, fotograferet og tilgængelige både nationalt og internationalt.

DanBIF og GBIF

Museet huser også DanBIF, der samler og vedligeholder en fortegnelse over samtlige arter - biodiversiteten - i Danmark. DanBIF varetager Danmarks medlemskab af Global Biodiversity Information Facility (GBIF), som er det globale netværk for biodiversitetsdata.

Kontakt Isabel Calabuig: icalabuig@snm.ku.dk

Eksisterende databaser

Mens vi arbejder på en fælles indgang til alle museets samlinger i Specify, kan du få søge i disse ældre, offentlig tilgængelige databaser:

Botanik

Zoologi