Livets træ: ny medicin fra planter – Københavns Universitet

SNM > Kalender > Livets træ

Foto: Claes Persson

Livets træ: ny medicin fra planter

Foredrag med Vin & Videnskab

NINA RØNSTED Professor, farmaceut, evolutionsbiolog, forskningsleder
ANNA K. JÄGER Lektor, farmaceut, forskningsleder     
HARIS SASLIS-LAGOUDAKIS (Grækenland) Botaniker, evolutionsbiolog
MADELEINE ERNST (Schweiz) Ph.d.-studerende, planteforsker

To af de fire foredrag vil være på engelsk

Planter har altid været en vigtig kilde til medicin, men er de stadig relevante i dag, og hvordan finder man ud af hvilke planter, der kan bruges til hvad? Danske forskere ved Statens Naturhistoriske Museum og Københavns Universitet er førende i verden indenfor moderne metoder til udvælgelse af de mest lovende planter til lægemiddelforskningen og leder blandt andet det Europæiske netværk MedPlant. Denne aften er en hyldest til medicinplanterne og handler om, hvordan forskerne arbejder med at finde ny medicin fra naturen.

Flere frugter fra livets træ – ny medicin fra naturen
ANNA K. JÄGER Farmaceut, lektor i farmakognosi, leder af sektionen for Natural Products and Peptides, Københavns Universitet
Medicinplanter har historisk været vores medicin. Hvordan ser det ud i dag? Får vi stadig nye lægemidler fra planter? Foredraget giver et overblik over ny medicin fra naturen, og ser på hvilke udfordringer, der er i opdagelsen og udviklingen af nye produkter fra naturen.

Etnobotanik: Hvilke kriterier har man brugt til udvælgelse af nyttige planter?HARIS SASLIS-LAGOUDAKIS Botaniker, evolutionsbiolog, etnobotaniker, adjunkt, Statens Naturhistoriske Museum
Omkring 10% af jordens 400,000 plantearter bruges som nytteplanter. Hvorfor og hvordan har vi mennesker udvalgt netop disse planter? Foredraget handler om Haris’ forskning i disse spørgsmål og fokuserer på et nyt studie af brugen af palmer blandt lokale samfund i Sydamerika. Foredraget vil være på engelsk.

Hvad lærte Darwin os om kræftbehandling?
MADELEINE ERNST Planteforsker, ph.d.-studerende, MedPlant, Statens Naturhistoriske Museum
Planter har givet os mange lægemidler. Alligevel er opdagelsen af ny medicin fra planter ofte tilfældig og uden en systematisk tilgang til udvælgelsen af de mest lovende planter. I dette foredrag anvendes en række forskellige metoder baseret på planternes slægtskab til at zoome ind på muligheden for at finde nye lægemidler i vortemælks-slægten med 2000 arter, deriblandt julestjerne, kristi-tornekrone og gaffel-vortemælk, der er kilde til et dansk lægemiddel mod forstadier til hudkræft. Foredraget vil være på engelsk.

På jagt gennem historien og langs Andesbjergene efter ny malariamedicin
NINA RØNSTED Professor, kurator, farmaceut, evolutionsbiolog, Statens Naturhistoriske Museum, leder af MedPlant
Foredraget tager udgangspunkt i historien om opdagelsen af kinabark og kinin til brug mod malaria. Nina Rønsted tager os med på rejse langs Andebjergene i Bolivia og Peru og ser på, hvad vi kan lære af historien. Fandt datidens plantejægere overhovedet den bedste kinabark? Og hvilken betydning har planternes arvemasse og levested for deres produktion af malariamedicin?

I pausen serveres et glas vin.

Bag om foredragsholderne


NINA RØNSTED Professor i botanik ved Statens Naturhistoriske Museum, kurator for botaniske samlinger, og leder af EU netværket MedPlant (medplant.eu). Nina er uddannet som farmaceut i København og har siden arbejdet en årrække som evolutionsbiolog ved Kew Gardens i England og i Minnesota, USA. Hun forsker i sammenhængen mellem planternes evolution, udbredelse, økologi, og forsvarsstoffer med fokus på opdagelsen af ny medicin fra planter.

ANNA K. JÄGER Lektor i farmakognosi – læren om medicinplanter – ved Københavns Universitet, hvor hun leder sektionen for Natural Products and Peptides. Hun er uddannet som farmaceut i København og har arbejdet en årrække i Sydafrika. Hun forsker i medicinplanter, der bruges i forskellige kulturer på Jorden, og undersøger planternes farmakologi og kemi. Anna K. Jäger er også leder af Naturmedicinsk Museum og formand for Farmakopenævnet i Lægemiddelstyrelsen.

HARIS SASLIS-LAGOUDAKIS Botaniker og arbejder som adjunkt ved Statens Naturhistoriske Museum. Han har en dobbelt baggrund indenfor evolutionsbiologi og etnobotanik fra Grækenland, England og Australien. Hans forskning anvender metoder og teorier fra evolutionsbiologien til at besvare spørgsmål om nytteplanter rundt om i verden. Hvorfor tages nogle planter i brug, mens andre overses? Hvordan udvikler traditionel viden om medicinplanter sig? Hvordan kan evolutionshistorien hjælpe os med at finde ny medicin fra planter?

MADELEINE ERNST Har en bachelorgrad i farmaci fra Basel Universitet og en mastergrad i naturstofkemi fra São Paulo Universitet i Brasilien. Hendes ph.d.-forskning ved Statens Naturhistoriske Museum er en del af EU netværket MedPlant (medplant.eu), der ledes af forskere ved museet. Madeleine's projekt fokuserer på brugen af planternes slægtskab som redskab til at finde nye lægemidler fra naturen med udgangspunkt i vortemælks-slægten, Euphorbia