Arkæologi: sidste nyt fra forskningsfronten – Københavns Universitet

SNM > Kalender > Arkæologi

Foto: Roberto Fortuna og Kira Ursem, Nationalmuseet

Arkæologi: sidste nyt fra forskningsfronten

Foredrag med Vin & Videnskab

KARIN FREI Professor MSO i arkæometri, geolog
KRISTIAN KRISTIANSEN Professor i arkæologi, bronzealderforsker
MARIE-LOUISE NOSCH Professor MSO, antikhistoriker, centerleder
BJØRN LOVÉN Lektor i klassisk arkæologi og marinarkæologi

Fire førende arkæologer skal fortælle om deres spændende forskning. Det skal bl.a. handle om bronzealderen, fortidens menneskevandringer og handel, uld og tekstiler, Egtvedpigen og udgravning af sunkne byer og skibsvrag fra det antikke Grækenland.

Migrationer og kulturforandring i det tredje årtusind f.v.t. i Nordeuropa:
Et nyt samfund bliver til
KRISTIAN KRISTIANSEN Professor i arkæologi og bronzealderforsker, Göteborgs Universitet

Nye resultater fra genetik, strontium-isotopanalyser og sprogforskning har gjort det muligt at kortlægge, hvordan omfattende migrationer fra steppen ind i Nordeuropa i begyndelsen af det tredje årtusind f.v.t. forandrede det genetiske og kulturelle landskab i Europa med virkning helt op til vor egen tid. Senest har det også vist sig muligt at kortlægge de lokale forandringsprocesser efter migrationen, som førte til dannelsen af en ny kultur og nyt sprog.

Fortællinger fra Egtvedpigens verden
KARIN MARGARITA FREI Professor i arkæometri, Nationalmuseet

Karin Margarita Freis forskning fik stor omtale i medierne, da hun afslørede, at Egtvedpigen med al sandsynlighed ikke var dansk. Karin Frei er Danmarks første professor i arkæometri, et tværfagligt forskningsfelt, der kombiner naturvidenskab og arkæologi, og bl.a. ved at bruge nye analysemetoder, hun selv har udviklet, kaster hun nyt lys på fortidens menneskevandringer og handel. Vi skal høre om nogle af hendes seneste studier og opdagelser, bl.a. om Egtvedpigens sande identitet.

Uld som bronzealderens ressource
MARIE-LOUISE NOSCH Antikhistoriker, professor MSO og centerleder for Center for Tekstilforskning

Marie-Louise Nosch forsker i oldtidens samfund og økonomi, særligt i tekstiler og ulds rolle i bronzealderens paladsøkonomier. Mange hunderede kvinder og børn arbejdede med at væve og spinde for paladserne, og bronzealderens herskere var optaget af at styre og kvalitetssikre den statskontrollerede tekstilproduktion.

En marinarkæologisk fortælling om to sunkne byer
BJØRN LOVÉN Lektor i klassisk arkæologi og marinarkæologi, udgravningsleder

Bjørn Lovén, der i mere end 15 år har ledet marinarkæologiske udgravninger i Grækenland, vil fortælle om Zea Harbour Project og Lechaion Harbour Project’s arbejde med det antikke Grækenlands to vigtigste havnebyer, Athens havne i Piræus og Korinths hovedhavn Lechaion. Projekterne arbejder i det brændpunkt, hvor hav og land mødes; den antikke havneby var en smeltedigel for kulturel nyskabelse, og havnen var navlestrengen til fastlandet. Handel over havet skabte det nødvendige økonomiske overskud, der tillod fremskridt. Nye idéer og teknologisk viden strømmede gennem havnebyerne, hvor de forskellige kulturer mødtes og skabte det nødvendige fundament for udvikling. Dertil kommer, at magtstrukturerne i Antikken i stor udstrækning var definerede af, hvem der havde den stærkeste flåde. Alle disse faktorer var betingede af en god havneinfrastruktur.

I pausen serveres et glas vin.

Bag om foredragsholderne


BJØRN LOVÉN er lektor i klassisk arkæologi og marinarkæologi ved Saxo-Instituttet, Københavns Universitet. MA i klassisk arkæologi fra Aarhus Universitet og ph.d. fra University of London, Royal Holloway. Han har mere end fem års felterfaring med udgravning af sunkne byer og skibsvrag og er primært specialiseret i antikke flådebaser og handelshavne. I mere end 15 år har han i Grækenland ledet udgravningerne af to af Antikkens tre vigtigste havne, Athens flådebaser i Piræus (2000–†, primært finansieret af Carlsbergfondet) og Korinths hovedhavn Lechaion (2013–†, finansieret af Augustinus Fonden og Carlsbergfondet). I 2015 modtog Bjørn Lovén den internationale Samuel H. Kress-pris fra American Institute of Archaeology for sin forskning, og han skal i foråret 2017 forelæse i femten stater i USA.  


KARIN MARGARITA FREI Professor i arkæometri ved Nationalmuseet. Arkæometri er et tværfaglig forskningsfelt, der kombiner naturvidenskab og arkæologi. Uddannet som geolog med speciale i geokemi og med en ph.d. i arkæometri, begge fra Københavns Universitet. Hun har siden været ansat på Center for Tekstilforskning, Gøteborg Universitet og Nationalmuseet. I 2016 blev hun Danmarks første professor i arkæometri og Nationalmuseets første kvindelige professor. Hun har udviklet flere metoder baseret på strontiumisotop-analyser af menneskehår og arkæologiske tekstiler med henblik på at identificere migrationer og handel i forhistorien. Hun viste, at Egtvedpigen var en ung berejst kvinde, der kom hertil langvejsfra kort før sin død. I øjeblikket leder hun flere forskningsprojekter, som har det til fælles, at de undersøger, hvor meget folk egentlig rejste i forhistorien. Hun har modtaget flere priser bl.a. “The international prize for the best PhD in Archaeometry 2011” af GMPCA og ”L’Oréal-UNESCO For Women in Science-prisen” i 2012 hos Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab samt årets Danske Forskningsresultat 2015 af Ingeniøren.


KRISTIAN KRISTIANSEN Professor i arkæologi ved Göteborgs Universitet og specialist i bronzealderen samt kulturarv. Har forestået udgravninger i Thy, Bohuslän, Ungarn og Sicilien, men de seneste 5 år har han fortrinsvis arbejdet sammen med et team af naturvidenskabelige forskere: Ancient DNA med Eske Willerslev-gruppen fra Center for GeoGenetik ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, samt strontium-isotopanalyser med Karin Frei, Nationalmuseet og Douglas Price, København. Hans bøger omfatter Europe Before History (Cambridge UNiversity Press 1998) og med Thomas Larsson: The Rise of Bronze Age Society (Cambridge University Press 2005); dertil et par hundrede artikler. Resultaterne af dette projekt har revolutioneret vores opfattelse af bronzealderen, gennem påvisningen af omfattende folkevandringe under det tredje og andet årtusind før vores tidsregning.


MARIE-LOUISE NOSCH Professor MSO i historie ved Saxo-instituttet, Københavns Universitet. Uddannet historiker ved Université Nancy i Frankrig og Frederico II i Napoli. Skrev PhD afhandling ved Universität Salzburg i 2000.  Modtog i 2009 Eliteforskprisen. Hendes forskning handler om tekstil og dragt i oldtiden, både i oldtidens administrative tekster og i poesi og litteratur. Hun arbejder også med tekstilredskaber og med tekstilterminologi.