Sektion for geobiologi og mineraler – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

SNM > Forskning > Sektioner > Geobiologi og mineraler

biosystematicsbiosystematicsbiosystematicsbiosystematicsbiosystematics

Sektion for geobiologi og mineraler

Geobiologi og mineraler beskæftiger sig med Jordens kemiske og mineralogiske sammensætning på tværs af både tid og rum. Vi undersøger samspillet mellem liv og miljø – både hvordan levende organismer har haft indflydelse på Jordens kemiske og fysiske udvikling gennem mere end 4 mia. år og hvordan miljøet har påvirket livets udvikling. Desuden fokuserer vores mineralogiske forskning på at forstå de strukturelle egenskaber af mineraler og relaterede syntetiske materialer af teknologisk interesse.

Fra et geobiologisk perspektiv, søger vi at forstå samudviklingen af Jordens biosfære, lithosfære, hydrosfære og atmosfære gennem Jordens historie. Vi udnytter mineralernes kemi, sedimentære strukturer, isotop-sammensætninger og fossiler i den geologiske lagserie til at rekonstruere de kemiske og fysiske forhold i Jordens tidligste økosystemer. Vi undersøger både hvordan samspillet mellem liv og miljø foregår idag og hvordan det var anderledes i fortiden. Det viser sig at for at forstå geologiske processer må vi opfatte liv, hav, luft og klippe som dele af et åbent og integreret system.

De mineralogiske undersøgelser dækker både eksperimentelle og teoretiske metoder med in-situ analyser af mineralernes struktur under varierende fysiske forhold. Vi benytter røntgendiffraktion (XRD) og udnytter eksterne faciliteter (synchrotron- og neutronkilder) til at karakterisere materialerne. XRD laboratoriet er en del af Geocenter Danmark, som faciliterer identifikation og kvantisering af mineraler i naturlige og syntetiske materialer.

Forskningsområder

  • Iltning af Jordens atmosfære og oceaner
  • Globale miljøændringer under tidligere tiders masseudryddelser
  • Grundstof kredsløbene mellem Jordens biosfære , hydrosphere, atmosfære, lithosfære og kappe.
  • Havet og kontinenternes oprindelse og deres tidlige udvikling
  • Geologiske konsekvenser af fotosyntetiske liv
  • Isotop-biogeokemi (H, C , S, Mo, U)
  • Mineralers krystalstrukturer
  • Mineralers strukturelle opførsel under varierende tryk og temperatur, svarende til forholdene på andre planeter.
  • Fokuseret anvendelse af krystalstruktur-forskning for forståelsen af Nordeuropa- og Grønlands geologi.