Evolutionary Genomics – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

SNM > Forskning > Sektioner > Evolutionary Genomics

Sektion for Evolutionary Genomics

Sektionen består af 9 forskningsgrupper og varetager desuden museets samlinger af pattedyr, fisk, padder, krybdyr og planter, samt dets DNA og Cryobank. Sektionen er også hovedansvarlig for to Marie Curie Actions Initial Training Networks – ArchSci2020 og MEDPLANT, samt DNRF Niels Bohr Professorat i Palaeoproteomics.

Sektionens forskning kombinerer data om organismers morfologi, udbredelse og genetik for at besvare fundamentale spørgsmål af tværfaglig interesse. Dette omfatter undersøgelser af:

 • Planters, dyrs og patogeners oprindelse og udvikling på fylogenetisk, individuelt, organel, gen og genom-niveau af relevans for både natur, domesticering og medicin
 • Interaktionen mellem planter og deres parasitter og de genetiske konsekvenser af denne sidelø-bende oprindelse og udvikling
 • Sammenhængen mellem slægtskab, biologiske interaktioner og naturstoffer som værktøj til søgen efter nye lægemidler
 • Udvikling og brug af populations- og fylogenomiske- metoder fx til at belyse udviklingen af biologisk og genetisk diversitet, organismernes geografisk oprindelse og migrationsruter, samt deres interaktion med miljøet i både fortid og nutid
 • Udvikling og anvendelse af nye metoder med henblik på at udnytte beskadigede og nedbrudte biomolekyler til overvågning af biodiversitet, arkæologisk forskning og i metagenomik.

Forskningsområder

 • Evolutionen af biokemisk diversitet over tid, sted og arter
 • Hvirveldyrs og planters slægtskab, taksonomi, populationsgenetik og bevarelse
 • Evolutionen af gener, organeller og genomer
 • Fylogenetisk prediktion af medicinplanters diversitet
 • Evolution af fisk i dybhavet, huler, koralrev og polare egne
 • Invasive fiskearters miljøpåvirkning og historie
 • Atlas over danske fersk- og saltvandsfisk
 • Udvikling af nye metoder til forvaltning af biodiversitet
 • Co-evolution af planter og deres bestøvere eller planteparasitter
 • Molekylær antropologi
 • Oprindelse, spredning og evolution af pathogener
 • Genomets evolution i forbindelse med domesticering af planter og dyr
 • Udforskning af mulighederne for at genskabe genomet af uddøde hvirveldyr
 • Metodeudvikling inden for forhistorisk DNA og proteiner
 • Havpattedyrs økologi og evolution

Ny DNA-database for danske arter

Nyhed: Eksplosiv evolutionshistorie

”Dødslistede” krebs kan nu lettere overvåges

Nyhed: Forskning i Plantearter