Sektion for Biosystematik – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

SNM > Forskning > Sektioner > Biosystematik

biosystematicsbiosystematicsbiosystematicsbiosystematicsbiosystematicsbiosystematics

Sektion for Biosystematik

Vores mål er at dokumentere og klassificere Jordens umådelige diversitet af både nulevende og uddøde arter, og gøre denne viden tilgængelig for videnskaben og det øvrige samfund. Gennem globalt samarbejde, opbygning af samlinger og uddannelse af forskere er vi med til at rekonstruere ‘Livets Træ’. Efterhånden som det tager form, øges vores viden om, hvordan Jordens liv har udviklet sig, og hvordan vi bedst bevarer det.

Jordens biodiversitet er endnu kun sporadisk dokumenteret, og omkring 90% af de reelt eksisterende arter er endnu ikke opdaget. Mange arter er kun kendt gennem et fåtal individer deponeret i en videnskabelig samling. Det er en kæmpeopgave at dokumentere, beskrive og navngive planetens biodiversitet, og hertil kommer et mindst lige så stort arbejde med at udforske arternes biologi.

En velunderbygget klassifikation er afgørende for en grundig inventering, og en videnskabelig velfunderet afgrænsning af alle arter og en solid rekonstruktion af de fylogenetiske sammenhænge er derfor helt grundlæggende for de biologiske discipliner.

Et velunderbygget ‘Livets Træ’ er nøglen til at forstå vores planets dyre- og planteliv, og det vil give en forklaringsmodel, som har betydning på alle niveauer, fra genetisk forbedring af afgrøder til forståelse af arternes udbredelse, tilpasninger og sameksistens samt opstilling af prioriteringer for at bevare flest mulige levesteder for truede dyr og planter.

Forskningsområder

  • Taxonomi/Systematik
  • Fylogeni
  • Evolution
  • Biogeografi

Hvem er vi

Projekter og Forskning