Sektion for biodiversitet – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

SNM > Forskning > Sektioner > Biodiversitet

geogentikgeogentikgeogentikgeogentik

Sektion for biodiversitet

Livet på Jorden er fantastisk mangfoldigt, og fordelingen af biodiversitet udviser slående mønstre i både tid og sted. Vores forskning fokuserer på den store udfordring at besvare et af tidens vigtigste videnskabelige spørgsmål:

Hvad er de grundlæggende evolutionære og økologiske principper og processer, der skaber og vedligeholder mønstre af biodiversitet på Jorden?

Forskning i Sektionen for Biodiversitet handler om de overordnede spørgsmål bag de grundlæggende principper i livet. Ved at integrere forskning i økologiske samfund, makroøkologi, makroevolution, systematik, fylogeografi og biogeografi undersøger vi fortid, nutid og fremtid for den biologiske mangfoldighed.

Ved hjælp af en kombination af modellering (statistisk og matematisk), eksperimenter og feltbaseret forskning, der afprøver hypoteser, kaster vi lys over de processer, der er grundlæggende for at forstå udviklingen af den biologiske mangfoldighed, dens udbredelse, samspillet mellem arterne og deres fremtidige skæbne under globale ændringer.

Denne tilgang kræver generering og integration af naturhistorisk viden, kombineret med udbredelsesdata, evolutionær og klassisk forskning i typeeksemplarer for tusindvis af arter.
Vi fremmer aktivt og anvender viden fra vores forskning til at addressere to af de mest presserende udfordringer i vor tid:

 • Bekæmpe den aktuelle masseudryddelse af arter
 • Forudsige effekten af den globale arealanvendelse og klimaændringer på biodiversitet.

De vigtigste forskningsområder er:

 • At beskrive og dokumentere biodiversitet samt økosystemers funktioner og deres ydelser
 • At forstå de evolutionære og økologiske processer, der skaber og vedligeholder mønstre af biodiversitet
 • At forudsige fremtidige effekter af globale forandringer på biodiversitet, herunder uddøen af arter
 • At opretholde og forsvarligt forvalte global biodiversitet

Undervisningsaktiviteterne er koncenteret omkring:

 • Biodiversitet (BSc)
 • Dansk Fauna – Hvirveldyr (BSc)
 • Invertebrater Feltkursus (BSc)
 • Østafrika (Bsc)
 • Conservation Biologi (BSc/MSc)
 • Entomology (MSc)
 • Makroøkologiu (MSc)
 • Naturforvaltning (full MSc programme)
 • Ornitology (MSc)
 • International Naturforvaltning (MSc/PhD)
 • Tropisk feltbiologi (i Tanzania) (MSc/PhD)
 • Modelering af arters udbredelser i lyset af klimaforandringer (PhD)
 • Phylogenetisk systematik and molekylær datering (PhD)