Rådgivning – Københavns Universitet

SNM > Forskning > Rådgivning

Rådgivning

Statens  Naturhistoriske  Museum huser  bl.a.  Sustainability  Science  Centre, Ringmærkningscentralen  samt  rådgivningscentre  som  ArcheoScience og National Wildlife Forensics, og vores forskere udfører løbende   forskningsbaseret   rådgivning   gennem   deltagelse  i  ekspertgrupper  og  gennem  løsning  af  konkrete  opgaver  for  erhverv,  myndigheder,  lokale  museer  m.m.  På  den  måde  kommer  museets  eksperter, forskningsgrupper,  centre,  laboratorier  og  den  nyeste viden  en  bred  vifte  af  samarbejdspartnere  til  gavn, primært  inden  for  arkæologi,  naturforvaltning,  bio-
diversitet  og  bæredygtighed.

Læs om museets Code of Conduct og kvalitetssikring af leverancer ved myndighedsbetjening.