Internationalt og nationalt samarbejde – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

SNM > Forskning > Internationalt og nati...

Samarbejdspartnere, projekter og centre

Statens Naturhistoriske Museum er en attraktiv samarbejdspartner for forskere fra hele verden. Vi samarbejder om forskningsprojekter, udlån af eksemplarer fra samlingerne osv. Museet deltager i flere store, internationale initiativer og projekter, for eksempel:

African Plant Initiative (API), is an international partnership collaborating to produce an online database of scholarly information about African plants, by digitizing the type information on african plants. The partnership continues to grow in size, but currently includes 44 botanical institutions representing 20 countries in Africa, Europe and the US. It is now expanding to cover not only african, but worldwide plants. The project is funded by the Andrew W. Mellon Foundation

BCGI - Botanic Gardens Conservation International - forbinder over 800 botaniske haver og institutioner i mere end 120 lande i verdens største netværk for bevaring af planter, miljømæssig uddannelse og bæredygtig udvikling.

Biodiversity heritage Library Europe The objective of the BHL-Europe project is to make available Europe's biodiversity information to everyone by improving the interoperability of European biodiversity digital libraries. The project is financed by EU.

Consortium of European Taxonomic Facilities (CETAF). En sammenslutning af store naturhistoriske museer, botaniske haver o.l. i Europa.

EDIT The European Distributed Institute of Taxonomy, EDIT

Fiskeatlas.dk Atlas over danske ferskvandsfisk. Hovedformålet med atlasprojektet er at opstille en basislinje, som kan benyttes til at bedømme de ændringer i ferskvandsfiskenes udbredelse, der er sket i løbet af de sidste ca. 100 år.

Flora of Ethiopia The Flora of Ethiopia and Eritrea will be covering approximately 7,000 species of vascular plants, both indigenous and important cultivated species. The Flora is planned as a work in eight volumes, but several volumes may be divided into two parts due to the number of taxa to be included. The Ethiopian Flora Project was initiated in 1980, with several contributions from the staff at the Herbarium.

Geocenter København er et center for geovidenskabelig forskning, undervisning, rådgivning og formidling på højt internationalt niveau. Geocenter København er et formaliseret samarbejde mellem de tre selvstændige institutioner:
De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) samt Institut for Geografi og Geologi og Geologisk Museum begge to ved Københavns Universitet.

Global Biodiversity Information Facility (GBIF) - er et internationalt netværk af partnere som arbejder på at gøre data om klodens biologiske mangfoldighed tilgængelig for alle via en portal på Internettet. Netværkets sekretariat har til huse hos Statens Naturhistoriske Museum.

Greenland Perspective er et forskningsinitiativ, som på tværs af discipliner og landegrænser - og i samarbejde med erhvervsliv, myndigheder og civilsamfundet - undersøger mulighederne for at skabe bæredygtig erhvervs -og samfundsudvikling i Grønland og finde nye løsninger på globale udfordringer. Greenland Perspective blev startet af Københavns Universitet i samarbejde med Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet. Polar DTU er en strategisk partner.

Danish Biodiversity Information Facility (DanBIF) er GBIF's danske knudepunkt og holder også til på Statens Naturhistoriske Museum.

Nordic Center for Earth Evolution (NordCEE) er et nordisk forskningscenter med hovedafdeling på Biologisk Institut, Syddansk Universitet og afdelinger på Geologisk Museum og Institut for Geografi og Geologi, Københavns Universitet samt på Naturhistoriska riksmuseet, Stockholm.

Ringmærkningscentralen
Copenhagen Bird Ringing Centre
The Collection consists of ringing data for altogether c. 3.5 million birds as well as information on c. 120,000 recoveries. The annual number of ringed birds varies between 70,000 and 100,000. While the ringing data are still manually recorded, the main part of the recovery data is stored in a computer database.

The ringing data from Denmark go back to 1899 while the data from the Faeroe Islands and Greenland are from 1923/1926 onwards.

Svampeatlas.dk Danmarks Svampeatlas er et 5-årigt projekt der skal kortlægge udbredelsen af Danmarks svampearter, financieret af Aage V. Jensens Fonde

Synthesis of systematic resources (SYNTHESYS). Et "integrated infrastructure initiative" støttet af EU, bl.a. med henblik på at give europæiske forskere bedre adgang til naturhistoriske samlinger.

Towards the European Distributed Institute of Taxonomy (EDIT). Et "network of excellence" støttet af EU med henblik på at integrere den taxonomiske forskning i Europa. Statens Naturhistoriske Museum forestår den del af arbejdet i EDIT som skal skaffe et overblik over taxonomisk ekspertise i Europa.

Tree of Life webprojektet er et samarbejde mellem systematikere fra hele verden. Projektets mere end 5.000 websider giver information om diversiteten af Jordens organismer, deres udviklingshistorie (fylogeni) og kendetegn.