Forskningsstrategi – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

SNM > Forskning > Forskningsstrategi

forskning på statens naturhistoriske museum

Forskningsstrategi

Statens Naturhistoriske Museum er i dag et universitetsmuseum og hører dermed under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser. Som universitetsinstitut bliver museet, lige som andre universitetsinstitutter, vurderet og får tildelt ressourcer på grundlag af den forsknings- og uddannelsesmæssige indsats og resultater.

Samtidig er Statens Naturhistoriske Museum dansk hovedmuseum for naturhistorie, og vurderes i denne funktion på grundlag af sin formidling og af forvaltningen af museets samlinger, lige som museet modtager en bevilling fra Københavns Universitet specifikt til disse aktiviteter. De to øvrige danske hovedmuseer, Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet, henhører under Kulturministeriet.

Som universitetsmuseum er forskningen museets motor og museet ønsker at have et attraktivt forskningsmiljø, bl.a. fordi museet i kraft af sine samlinger har en enestående forskningsinfrastruktur, og har en aktiv og udadvendt formidling, der kan få forskningen ud til den brede offentlighed. Museet skal fortsat styrke forskningen og samtidig sikre sammenhængen med museets samlinger og formidling.

Vi vil:

  • Øge antallet af videnskabelige publicerede multidisciplinære artikler
  • Øge antallet af eksterne bevillinger og opbygning af infrastruktur i forbindelse med nye grundforskningscentre på museet.
  • Øge interessen for museets forskning og resultater fra publikum, skoler og gymnasier, dagspressen m.m.
  • Tiltrække top studerende og forskere indenfor alle af museets aktivitetsområder og skabe de rigtige rammer for deres forskning
  • Udarbejde en strategi for museets indsats for beskrivelsen af jordens biodiversitet.
    Vedblive at have fokus på forskningsetik og god videnskabelig praksis.
  • Arbejde for at øge andelen af fastansatte kvindelige forskere