Centre for Stars and Planets – StarPlan – Københavns Universitet

Center for Stjerne og Planet Dannelse

Baggrund

Så vidt vides er solsystemet unikt, og kunne i princippet være det eneste planetsystem i universet hvor livet trives. Alene derfor er arbejdet med at rekonstruere solsystemets historie en af de mest fundamentale bestræbelser inden for naturvidenskaben. For at vurdere betydningen af vores eksistens er det nødvendigt med en tilbundsgående forståelse af dannelsen og den tidligste udvikling af solsystemet, og den nødvendige ekspertise for at udvikle en samlet model for solsystemets dannelse findes ikke samlet inden for en enkelt videnskabelig disciplin. Vi kan kun håbe at opnå en dybere forståelse ved at etablere et multidisciplinært forskningsmiljø, hvor de synergetiske vekselvirkninger mellem forskningsområderne kosmokemi, astrofysik og astronomi kan næres. Dette er grundlaget for dannelsen af Danmarks Grundforskningsfond Center for Stjerne og Planet Dannelse.

Forskning

Vores mål er at samle observationer og at danne et teoretisk grundlag der kan bidrage til at kortlægge vort solsystems tidligste historie set i lyset af dets astrofysiske dannelsesmiljø. Vi vil specifikt afdække hvilken rolle nærtliggende massive stjerner og supernovaer kan have spillet i dannelsen af de første faste materialer samt asteroiderne og planeterne. Det er målet at nå en forståelse af omstændighederne der førte til dannelsen af de terrestriske planeter i solsystemet, og til bevarelsen af "blå" vandrige planeter som Jorden, hvor livet har trivedes i næsten 4 milliarder år. Disse resultater skal nås gennem integration af højpræcisions isotop analyser af meteoritter, stjerne udviklingsteori, astrofysiske modeller og astronomiske observationer.

Kontakt

Danmarks Grundforskningsfond Center for Stjerne og Planet Dannelse samarbejder med partnere fra Statens Naturhistoriske Museum, Niels Bohr Instituttet og University of Hawaii at Manoa. Centerets hovedkvarter findes på Statens Naturhistoriske Museum i København og ledes af professor Martin Bizzarro (bizzarro@snm.ku.dk). Besøg centerets hjemmeside på www.starplan.dk for yderligere information.