Forskning – Københavns Universitet

SNM > Forskning

forskning på statens naturhistoriske museum forskning på statens naturhistoriske museum forskning på statens naturhistoriske museum forskning på statens naturhistoriske museum forskning på statens naturhistoriske museum forskning på statens naturhistoriske museum forskning på statens naturhistoriske museum forskning på statens naturhistoriske museum forskning på statens naturhistoriske museum

Forskning ved Statens Naturhistoriske Museum 

Museets forskning har som overordnet tema beskrivelsen og udforskningen af ”altings oprindelse og udvikling” og beskrivelsen af den biologiske og geologiske mangfoldighed omkring os. Forskningen, der udføres på SNM, er primært grundforskning, som øger forståelsen for sammenhænge mellem jorden og solsystemets opståen og udvikling, den levende naturs opståen og udvikling, samspillet mellem natur og menneske, og den sammenhæng og de afledte effekter der kommer heraf.

Eksempler på store forskningsspørgsmål som museet beskæftiger sig med er:

  • Hvad er de fundamentelle evolutionære og økologiske principper og processer der genererer og vedligeholder biodiversitet på vores planet?
  • Hvordan ser "livets stamtræ" ud og hvor mange arter er der på vores planet? 
  • Hvilken kobling er der mellem evolutionen af liv og vores planet? 
  • Hvilke betingelser muliggør dannelsen af beboelige planeter? 
  • Hvordan påvirker organismer og deres fysiske miljø økosystem funktion nu og i fremtiden? 
  • Hvordan opstod mennesket og udbredte sig?
  • Lever vi i den Anthropocene tidsalder - Menneskets tidsalder?

Vi ønsker med forskningen på museet, at:

  • Skabe videnskabelig gennembrud på højeste internationalt niveau.
  • Tiltrække og udvikle forskningstalenter.
  • Have en klar videnskabelig målsætning med grundforskning i fokus.

Museet har traditionelt lagt særlig vægt på udforskningen af Danmark og det nordatlantiske område, særligt Grønland. Museets ekspeditioner har imidlertid en global dækning og er fx jævnligt gået til f.eks. Tanzanias bjergregnskove, Thailands jungler, Sibiriens nåleskove, Etiopiens højland og oceanernes dyb.

De omfattende samlinger herfra understøtter en bred vifte af international forskning. Således er udgangspunktet for forskningen museets samlinger i bredeste forstand. Det gælder de indsamlede genstande lige fra ”stjernestøv” og meteoritter over bjergarter og fossiler til præparater af nutidens planter, dyr og svampe såvel som en mængde informationer om, hvilken kontekst de indsamlede genstande er fundet i.

Samlingerne indeholder også en mængde data, som ikke er knyttet til museumsgenstande, så som ringmærkningsdata, udbredelsesdata og geologiske kortlægninger genereret gennem århundreder. Museets samlinger er en international state-of-the-art infrastruktur, der stimulerer banebrydende forskning.

Grundforskningscentre

Sektioner