Vær med til at registrere den danske havnatur – Københavns Universitet

SNM > Nyheder > Alle nyheder > Vær med til at registr...

03. august 2015

Vær med til at registrere den danske havnatur

Biodiversitet

Alle kan være med til at indsamle viden – man behøver hverken være havbiolog eller universitetsforsker. Opdag Havet er nemlig et såkaldt citizen science projekt, hvor borgere bidrager med deres tid og viden og indsamler data om biodiversiteten i havet.

Der foreligger alt for lidt viden om tilstanden i de danske havområder. Derfor beder forskere fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima i samarbejde med WWF Verdensnaturfonden borgere om hjælp til at indsamle data. De skal være med til at belyse danske havområders tilstand og biologiske mangfoldighed.

I app'en er der hjælp til at genkende forskellige muslinger, fx. sandmuslingen som ses her. Foto: Andrew Butko

Opdag Havet er et såkaldt citizen science projekt, hvor borgere bidrager med deres tid og viden og indsamler data om en række genkendelige og forholdsvis almindelige arter. Arterne registreres via app'en 'Opdag Havet', som du kan downloade både til iOS og Android. Forskerne bruger de indsendte observationer undersøge biodiversiteten og miljøtilstanden på forskellige levesteder og kortlægge arterne.

Sådan gør du:

 • Download Opdag Havet på din telefon via App Store eller Google Play (bare søg på 'Opdag Havet'). Opret dig som bruger.
 • Tag ud til havet med din smartphone i lommen. App’en er indrettet med to indgange, som du kan vælge alt efter om du er inde ved stranden eller er ude på havet, og f.eks. fisker eller dykker.
 • Når du har spottet en af de angivne plante- eller dyrearter, markerer du den i App’en og via din GPS registreres det, hvor og hvornår du har spottet den.  

Download her:

iOS/iPhone
Android-telefon

Både havet og landjorden undersøges

Det nye projekt 'Opdag Havet' (link udløbet, se 'Opdag Havet 2.0') koncentererer sig om livet i havet, men det er også muligt at registrere dyr og planter på landjorden med en tilsvarende app 'Naturtjek'. Den er udviklet af de samme forskere og i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Derved kan forskerne både følge udviklingen over tid i de våde og tørre naturområder i landet. Begge projekter er støttet af Aage V. Jensen Naturfond.

Kontakt

Anders Tøttrup
Mobil: +45 51 82 69 88
E-mail: aptottrup@snm.ku.dk

Der foreligger alt for lidt viden om tilstanden i de danske havområder. Derfor vil WWF Verdensnaturfonden med hjælp fra borgere indsamle data, som kan være med til at belyse danske havområders tilstand og biologiske mangfoldighed. 


Alle kan være med til at indsamle viden – man behøver hverken være havbiolog eller universitetsforsker. Opdag Havet er nemlig et såkaldt citizen science projekt, hvor borgere bidrager med deres tid og viden og indsamler data. Dertil har WWF Verdensnaturfonden udvalgt en række genkendelige og forholdsvis almindelige arter, som alle kan hjælpe med at registrere via app'en 'Opdag Havet', som du kan dowloade både til iOS og Android. WWF Verdensnaturfonden samarbejder med forskere på Københavns Universitet, og de indsendte observationer vil blive brugt til at undersøge biodiversitet og miljøtilstand på forskellige levesteder og hjælpe os med at kortlægge arter.

Sådan gør du:
 1. Download Opdag Havet på din telefon via App Store eller Google Play (bare søg på 'Opdag Havet'). Opret dig som bruger.
 2. Tag ud til havet med din smartphone i lommen. App’en er indrettet med to indgange, som du kan vælge alt efter om du er inde ved stranden eller er ude på havet, og f.eks. fisker eller dykker.
 3. Når du har spottet en af de angivne plante- eller dyrearter, markerer du den i App’en og via din GPS registreres det, hvor og hvornår du har spottet den. 
- See more at: http://www.wwf.dk/kampagner/opdag_havet/#sthash.Uf2dfkS0.dpuf

Der foreligger alt for lidt viden om tilstanden i de danske havområder. Derfor vil WWF Verdensnaturfonden med hjælp fra borgere indsamle data, som kan være med til at belyse danske havområders tilstand og biologiske mangfoldighed. 


Alle kan være med til at indsamle viden – man behøver hverken være havbiolog eller universitetsforsker. Opdag Havet er nemlig et såkaldt citizen science projekt, hvor borgere bidrager med deres tid og viden og indsamler data. Dertil har WWF Verdensnaturfonden udvalgt en række genkendelige og forholdsvis almindelige arter, som alle kan hjælpe med at registrere via app'en 'Opdag Havet', som du kan dowloade både til iOS og Android. WWF Verdensnaturfonden samarbejder med forskere på Københavns Universitet, og de indsendte observationer vil blive brugt til at undersøge biodiversitet og miljøtilstand på forskellige levesteder og hjælpe os med at kortlægge arter.

Sådan gør du:
 1. Download Opdag Havet på din telefon via App Store eller Google Play (bare søg på 'Opdag Havet'). Opret dig som bruger.
 2. Tag ud til havet med din smartphone i lommen. App’en er indrettet med to indgange, som du kan vælge alt efter om du er inde ved stranden eller er ude på havet, og f.eks. fisker eller dykker.
 3. Når du har spottet en af de angivne plante- eller dyrearter, markerer du den i App’en og via din GPS registreres det, hvor og hvornår du har spottet den. 
- See more at: http://www.wwf.dk/kampagner/opdag_havet/#sthash.Uf2dfkS0.dpuf

Der foreligger alt for lidt viden om tilstanden i de danske havområder. Derfor vil WWF Verdensnaturfonden med hjælp fra borgere indsamle data, som kan være med til at belyse danske havområders tilstand og biologiske mangfoldighed. 


Alle kan være med til at indsamle viden – man behøver hverken være havbiolog eller universitetsforsker. Opdag Havet er nemlig et såkaldt citizen science projekt, hvor borgere bidrager med deres tid og viden og indsamler data. Dertil har WWF Verdensnaturfonden udvalgt en række genkendelige og forholdsvis almindelige arter, som alle kan hjælpe med at registrere via app'en 'Opdag Havet', som du kan dowloade både til iOS og Android. WWF Verdensnaturfonden samarbejder med forskere på Københavns Universitet, og de indsendte observationer vil blive brugt til at undersøge biodiversitet og miljøtilstand på forskellige levesteder og hjælpe os med at kortlægge arter.

Sådan gør du:
 1. Download Opdag Havet på din telefon via App Store eller Google Play (bare søg på 'Opdag Havet'). Opret dig som bruger.
 2. Tag ud til havet med din smartphone i lommen. App’en er indrettet med to indgange, som du kan vælge alt efter om du er inde ved stranden eller er ude på havet, og f.eks. fisker eller dykker.
 3. Når du har spottet en af de angivne plante- eller dyrearter, markerer du den i App’en og via din GPS registreres det, hvor og hvornår du har spottet den. 
- See more at: http://www.wwf.dk/kampagner/opdag_havet/#sthash.Uf2dfkS0.dpuf