Københavns historie skjuler sig på søens bund – Københavns Universitet

SNM > Nyheder > Alle nyheder > Københavns historie sk...

10. september 2010

Københavns historie skjuler sig på søens bund

Kom og oplev Københavns skjulte historie, når geologer fra Statens Naturhistoriske Museum i forbindelse med Geologiens Dage borer en sedimentkerne fra søbunden i Botanisk Have og efterfølgende rekonstruerer byens historie.

 

Nedbør har gennem århundrede renset luften i København og efterfølgende deponeret atomsfærens indhold af grundstoffer, giftstoffer, os og snavs på bunden af søen i Botanisk Have. Lag på lag har materialer som bly, zink, jern, kul, calcium, kobber og silicium langsomt hobet sig op på søbunden, og i dag kan geologerne fra Statens Naturhistoriske Museum ved hjælp af en avanceret bundprøve, en såkaldt sedimentkerne, fortælle os hemmeligheder om Københavns pulserende fortid. Fra Christian den 4.'s København i 1660 til i dag.

Om morgenen ror geologerne ud på søen i Botanisk Have og borer en sedimentkerne op fra søbunden. Med forskellige redskaber analyseres kernen, hvorved visse mønstre erkendes. Her vil man blandt andet finde spor efter krige, brande og industriel aktivitet. Med strategiske mellemrum udtages fragmenter, der kan dateres, enten med kulstof 14 metoden eller Bly 210 metoden, og de indsamlede data vil, sammenholdt med historisk data om industriproduktion og meteorologiske optegnelser, kunne give os et fingerpeg om eventuelle forureningsproblemer op gennem Københavns historie.  

På dagen vil geologerne fra Statens Naturhistoriske Museum også søge efter de geologiske spor efter omlægningen af befæstningsanlægget til nutidens rekreative områder, bedre kendt som H.C. Ørstedsparken og Østre Anlæg, og til etableringen af den Botaniske Haves naturvidenskabelige herbarium.

Turleder: Geologer fra Statens Naturhistoriske Museum (Kurt Kjær og Peter Ilsøe).

Dato: Søndag d. 26. september

Tidspunkt: 10.00 - 16.00

Mødested: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5, 1350 København K.
Vi mødes på gårdspladsen foran den store jern meteorit.
Arrangør: SNM (Statens Naturhistoriske Museum)

Tilmelding: Ja, på tlf.: 51 50 60 68, e-mail peterilsoe@hotmail.com senest en uge før

Pris: GRATIS